Telemedycyna

Telemedycyna - to badanie na odległość (słowa Prof. dr hab. med. Henryka Skarżyńskiego w wywiadzie radiowej "Jedynki",  który wraz ze swoim zespołem wykonał ponad 1 000 000 badań audiometrycznych, dzięki systemowi telemedycznemu) i monitorowanie zdrowia.

W najbliższych latach nastąpi zmiana znaczenia słowa "telemedycyna"  oznaczać będzie ono również leczenie na odległość. Wymaga to jeszcze akceptacji środowiska Izby Lekarskiej i zmian prawnych.

Definicja uznana przez WHO - Światową Organizację Zdrowia.

Telemedycyna to:

Opieka nad zdrowiem, w sytuacji w której odległość jest czynnikiem kluczowym, świadczona przez osoby z zawodem medycznym, które używają wymiany informacji i technologii komunikacyjnych do przesyłania i odbioru odpowiednich wiadomości w celu :

  • stawiania diagnozy,
  • leczenia i zapobiegania chorobom i urazom,
  • rozwoju badań medycznych i wiedzy medycznej
  • edukacji medycznej,
  • i wszelkich innych, dzięki którym podnosi sie jakość zdrowia osób jako jednostek, jak też całych społeczeństw.

(tłum: lek. Janusz Wietecha)

źródło: http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241564144_eng.pdf

“The delivery of health care services, where distance is a critical factor, by all health care professionals using information and communication technologies for the exchange of valid information for diagnosis, treatment and prevention of disease and injuries, research and evaluation, and for the continuing education of health care providers, all in the interests of advancing the health of individuals and their communities”