Gwarantowane Bezpieczeństwo Danych

- Zgodność z najwyższymi wymaganiami GIODO

- Ograniczony dostęp do danych dla pracowników i konsultantów

- Historia logowania i archiwizacja zmian systemu

- Polityka Bezpieczeństwa danych systemowych i Back-up

- Serwery dedykowane SSD firmy Unizeto